טלפונים
שעות פתיחה
טפסים
פניות
חירום


מערכת חירום - רבבה

  יומן אירועים:

  מדווח/ת:
  לקבוצה:
  דיווח:

  ממלאי תפקיד בחירום

  הנהגת הישוב

  ועד הנהלה
  אהרוני שי - יו"ר הישובחנימוב נעםיעקובוביץ צביפדר ישראלפולטהיים שי שלמה יואלאריאל שלומית
  מזכירות
  חריף אחיה - מנכ"ל רבבהללוש יחזקאל אלינור - מנהלת קהילה ותרבות

  מטה חירום

  צחי
  קירשנבוים יעקב
  איחוד הצלה
  חוזה אפרתלוי תומר

  ביטחון

  ועדת בטחון
  קירשנבוים יעקב
  כיתת כוננות
  קדיס אביחיגולדיס גדעוןגולדיס בנימיןקהלת חנוךוחניש ידידיהאלקלעי יהודהשמח הראליחיא עידופלאוט עמיחיתנעמי יהונתןלבנון צבי זאב
  מדא עזרה ראשונה